Algemene Periodieke Keuring (APK)

Halverwege de jaren 80 is in Nederland de Algemene Periodieke Keuring (APK) voor personenauto's en lichte bedrijfswagens (dus ook campers) ingevoerd. Voor vrachtwagens bestond de apk al een paar jaar. De apk heeft als doel om elk voertuig dat aan het verkeer deelneemt periodiek te controleren op twee hoofdzaken: verkeersveiligheid en milieuvriendelijkheid. Voldoet een voertuig tijdens een keuring niet aan de gestelde eisen, dan moeten de gebreken eerst gerepareerd worden voordat er weer mee gereden mag worden. 

 
Momentopname
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft de apk helemaal niets met een onderhoudsbeurt te maken. De apk is alleen een visuele controle! Er wordt dus niets gerepareerd of vervangen. Dat de apk vaak met een onderhoudsbeurt gecombineerd wordt, is logisch. De auto staat dan toch al in de werkplaats, dus dat scheelt tijd en geld. Maar vanzelfsprekend is het niet.

Een apk is dus geen garantie op een betrouwbare, probleemloze auto. Wel geeft een nieuwe apk aan dat een auto voldoende remt en stuurt en de motor niet te veel schadelijke stoffen uitstoot. Je kunt dus veilig de weg op. Maar een nieuwe apk zegt niets over slijtage, schade, technische staat en onderhoudsgeschiedenis van de auto. Er blijft dus nog genoeg over om te controleren bij aanschaf!

RDW
De RDW ziet toe op de uitvoering van de apk in Nederland. Bij ongeveer een op de dertig keuringen voert de RDW een steekproef uit. Maakt een keurmeester een klein foutje, dan krijgt hij een waarschuwing of een strafpunt. Bovendien wordt zijn werk snel erna nog eens gecontroleerd. Gaat hij weer de fout is, dan kan de keurmeester zijn bevoegdheid om te keuren kwijtraken. Keurmeesters doen er dus alles aan om zo goed en eerlijk mogelijk te keuren.
Wilt u meer weten over de inhoud van de apk? De RDW geeft op haar website veel informatie!

Caravans
Gek genoeg hoeven caravans en aanhangwagens niet gekeurd te worden in Nederland. Er is onlangs wel over gesproken om dit in Europees verband te gaan doen, maar deze plannen zijn toch weer van de tafel geveegd. Als eigenaar van een caravan bent u er dus helemaal zelf verantwoordelijk voor dat deze veilig de weg op gaat. Mijn advies is om uw caravan elk jaar te laten nakijken door een vakman, bijvoorbeeld bij een BOVAG Caravanbedrijf. Eens in de twee jaar, of als u de caravan veel gebruikt elk jaar, is het laten uitvoeren van een onderhoudsbeurt noodzakelijk. Er wordt dan in elk geval goed gekeken naar zaken als remmen, banden en verlichting, maar ook naar de staat van de gasslang en -leidingen.   

Wanneer keuren?
Personenauto's met een benzinemotor moeten na vier jaar voor het eerst gekeurd worden, daarna weer na twee jaar, dan weer na twee jaar en vervolgens jaarlijks. Personenauto's op diesel of LPG moeten na drie jaar voor het eerst gekeurd worden en daarna jaarlijks. Voor bedrijfsauto's en (vrijwel alle) campers geldt ook dat na drie jaar de eerste apk moet plaatsvinden en daarna jaarlijks.